Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
werkwijze
In samenwerking met kennisinstituten en waterschappen heeft Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur (Ykema T+L) de afgelopen tien jaar intensief gewerkt aan het ontwikkelen van deze nieuwe manier van werken. Deze werkmethodiek biedt ruimte voor de beleving en belangen van alle betrokkenen in een planproces en draagt zowel inhoudelijk als procesmatig bij aan draagvlak voor een geïntegreerd plan dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Hierin leggen we de nadruk op communicatie en participatie, door de beleving en de belangen van alle betrokkenen in het plangebied te expliciteren middels interviews. Daarbij is geïntegreerd werken van belang: een integratie van de verschillende werkvelden in het werkproces, van abstractie en ambacht, en van ontwerp, uitvoering en beheer. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen beleid en praktijk.

Het effect hiervan is dat mensen en partijen zichzelf herkennen in de planprocessen en de veranderingen in het landschap die hieruit volgen. Ogenschijnlijk complexe processen worden teruggebracht tot beleefbare proporties en zijn daardoor begrijpbaar en beslisbaar. Uit de praktijk blijkt dat deze manier van werken kosteneffectief is: draagvlak wordt vergroot en de weerstand en daarmee de vertraging in de planprocessen wordt verminderd, hetgeen geld bespaart. Door deze vertaling van abstracte maatschappelijke processen naar de belevingswereld van mensen uit de omgeving worden zij geïnspireerd en betrokken bij het werken aan landschap en hun eigen omgevingskwaliteit.