Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
de mens centraal
De mens lijkt steeds minder zichtbaar te worden in een tijdgeest die bepaald wordt door schaalvergroting, rationalisering en de immer toenemende informatiestromen. Als gevolg hiervan gaan planprocessen vaker om abstracties die primair gelinkt zijn aan geld. De menselijke maat ontbreekt. Kees Ykema, de man achter Ykema T+L, zet de mens weer centraal door in het planproces rekening te houden met belangen, beleving en behoeften van de betrokkenen. Verzamelde kennis en ervaring van belanghebbenden worden gewaardeerd en vertaald naar onderzoeken en ontwerp.

Dit heeft een bijzondere manier van kijken opgeleverd, die z'n weerslag heeft in grote waardering voor zowel het technische ambacht als meer abstracte processen. Het fundament voor deze werkwijze is gelegd door de opleidingen die Kees heeft genoten op de tuinbouwschool en de kunstacademie. Uiteindelijk is hij gediplomeerd landschapsarchitect geworden. Door actief werkzaam te zijn in deze verschillende vakdisciplines, is bewustzijn ontstaan over de betekenis en de interactie van deze werkgebieden. Hierdoor is Kees in staat, de vrijkomende informatie van belanghebbenden in een planproces, die vaak schijnbaar lastig te verenigen is, communiceerbaar te maken en te vertalen naar heldere gedragen plannen.