Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
waterharmonica
Waterschappen zijn steeds actiever en bewuster bezig om met innovatieve projecten hun bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Een voorbeeld van een dergelijk project is de waterharmonica. Met een waterharmonica wordt op natuurlijke wijze het effluent van de waterzuivering na-gezuiverd en ge-ecologiseerd. De waterharmonica bestaat uit geschakelde compartimenten: achtereenvolgens een vlooienvijver, een zuiveringsmoeras en een natuurvijver. Op deze wijze wordt een waterkringloop gemaakt: het afvalwater wordt hergebruikt als stadswater. Hiernaast vormt de waterharmonica een geïntegreerd onderdeel van de watertuin die in het noordelijke deel van de Middelpolder gemaakt wordt, waardoor de recreatieve en natuurlijke waarde van dit uitloopgebied verbetert.

Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur heeft hiervoor de landschappelijke inpassing gemaakt. Onze manier van werken is bij uitstek geschikt gebleken voor dit innovatieve project. De ruimtelijke ordeningsprocessen en het bijbehorende beleid, hebben middels de interviews en het geïntegreerd werken hun verankering gekregen in een technisch en financieel haalbaar inrichtingsvoorstel. Het ontwerp is tevens een opwaardering van het landschap. Om geïntegreerd werken mogelijk te maken hebben we in een vroeg stadium van het planproces interactieve workshops met de watertechnici gehouden. Diverse veldbezoeken met de watersysteembeheerders hebben ons inzicht gegeven in het technisch functioneren van het watersysteem. Daarnaast is met deze workshops en veldbezoeken veel gebiedskennis ontsloten. De waterharmonica zal naar verwachting begin 2014 gerealiseerd zijn.