Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
eetbare buurttuin gouda
De kwaliteit van het groen in de publieke ruimte staat onder druk. De economische crisis draagt er toe bij dat bij veel gemeenten minder aandacht is voor het openbaar groen. Gemeenten zoeken naar alternatieven en willen meer aansluiten op maatschappelijke behoeften. Kees Ykema heeft het initiatief hiervoor genomen door met een aantal initiatiefnemers in Gouda de eetbare buurttuin te starten.

Volg de eetbare buurttuin op facebook.