Logo Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur
werken aan landschap
Werken aan landschap is voor Ykema T + L een voortdurende zoektocht. Maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen dragen in hoge mate bij aan het voortdurend herschrijven van het landschap en geven hier nieuwe betekenis aan. De omloopsnelheid van deze ontwikkelingen en de impact die deze hebben op onze direct leef- en werkomgeving nemen toe. Om in deze dynamiek antwoord te kunnen geven op de vraag van de opdrachtgever en tevens oog te houden voor alle waarden in een planproces is een inspirerende en herkenbare manier van werken noodzakelijk.

Ykema T + L heeft de afgelopen 25 jaar deze manier van werken ontwikkeld door samen te werken in verschillende netwerken en kennis te ontwikkelen over communicatie en participatie en dit toepasbaar te maken in planprocessen die hebben bijgedragen aan tal van uitvoeringsprojecten. Het permanent leren van en met elkaar staat hierin centraal. Dit maakt de zoektocht in het werk zo aantrekkelijk.